BẢNG GIÁ KÍNH

1 Tháng Tư, 2020

BẢNG GIÁ KÍNH

BẢNG GIÁ KÍNH STT LOẠI KÍNH ĐVT ĐƠN GIÁ( vnđ) < 2 m2 Từ 2 m2 – 10 m2 >10 m2 Giá kính cường lực 1 […]