BẢNG GIÁ

9 Tháng Tư, 2020

Bảng báo giá lá cửa cuốn

1 Tháng Tư, 2020

Bảng giá cửa nhôm kính

Bảng giá cửa nhôm kính STT LOẠI PHỤ KiỆN ĐVT ĐƠN GIÁ ( vnđ) Báo giá cửa nhôm kính trọn bộ( giá cửa nhôm+ giá phụ […]
1 Tháng Tư, 2020

BẢNG GIÁ PHỤ KiỆN KÍNH

BẢNG GIÁ PHỤ KiỆN KÍNH STT PHỤ KiỆN KÍNH ĐVT ĐƠN GIÁ ( vnđ) Phụ kiện cửa kính bản lề sàn Bộ 1 cánh gồm:  1 […]
1 Tháng Tư, 2020

BẢNG GIÁ KÍNH

BẢNG GIÁ KÍNH STT LOẠI KÍNH ĐVT ĐƠN GIÁ( vnđ) < 2 m2 Từ 2 m2 – 10 m2 >10 m2 Giá kính cường lực 1 […]